ประธาน อศจ.อุบลฯ เยี่ยมชมการแข่งขันทักษาวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ประธาน อศจ.อุบลฯ เยี่ยมชมการแข่งขันทักษาวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรล (PLC) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มี นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และคณะครู เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรล (PLC) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ที่อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายต่อไป