กองสาธารณะและวิ่งแวดล้อม เทศบาลอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่พ่นยากำจัดยุงลาย

กองสาธารณะและวิ่งแวดล้อม เทศบาลอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่พ่นยากำจัดยุงลาย

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยได้นำเจ้าหน้าที่เข้าทำการ ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ตามสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป