วท.อุบลฯ FIX IT CENTER จิตอาสา(ศูนย์ถาวร) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ FIX IT CENTER จิตอาสา(ศูนย์ถาวร) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดตั้งศูนย์ FIX IT CENTER จิตอาสา(ศูนย์ถาวร) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยชุมชนเกตุแก้ว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และนายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อออกให้บริการตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอวารินชำราบต่อไป