วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป