การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (ครู) และ(ด้านบริหารงานทั่วไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (ครู) และ(ด้านบริหารงานทั่วไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (ครู) และ(ด้านบริหารงานทั่วไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี