วท.อุบลฯ ร่วมโครงการประชุมชี้แจง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ แก่ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ ร่วมโครงการประชุมชี้แจง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ แก่ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ แก่ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Technical College of Academic for Teacher and Personnel Development Center (ATD Center) โดยมี นางมลีทอง จารุพงษ์ หัวหน้างานการเงิน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ได้รับรู้แนวทางในการปรับเงื่อนไขวิธีเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำได้อย่างถูกต้องต่อไป