ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานชลประทานที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ และนายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗ เป็นผู้บรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถกลับเข้าพักอาศัยในบ้านเรือนได้ดังเดิมต่อไป