แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมฯ และแผนกวิชาอิเล็กฯ ชมนิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมฯ และแผนกวิชาอิเล็กฯ ชมนิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ พร้อมสุข นายณัฐภัทร เหมือนคิด ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ และ นายอดิศักดิ์ แหวนวงษ์ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ “ผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย