พิธีรำลึกวันครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีที่ ๘๕

พิธีรำลึกวันครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีที่ ๘๕

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๙ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วย นายลิขิต พลเหลาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายประสงค์ จันจำปา นายกสมาคมศิษย์เก่า นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูอาวุโสเกษียณอายุราชการ คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีรำลึกวันครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีที่ ๘๕ ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโส เพื่อเป็นการขอพร อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย