วท.อุบลฯ เข้ารับเกียรติบัตรผู้ประกอบคุณงานความดีมีจิตอาสาช่วยเหลือคณะครูโรงเรียนนารีนุกูล

วท.อุบลฯ เข้ารับเกียรติบัตรผู้ประกอบคุณงานความดีมีจิตอาสาช่วยเหลือคณะครูโรงเรียนนารีนุกูล

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ สมความตั้งใจ และนายศุภกร ลูกแก้ว ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนายณชนก พิลาพง นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้ารับเกียรติบัตรผู้ประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสาช่วยเหลือคณะครูโรงเรียนนารีนุกูล ในคราวที่โรงเรียนได้นำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ ๒๓๑ ปี วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้อาสาเข้ามาช่วยเหลือคณะครูยึดเต้นท์ไว้ไม่ให้ลมพายุพัดพาไป และช่วยไม่ให้สิ่งของที่นำมาจัดนิทรรศการถูกลมฝนทำลายเสียหาย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้