วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปกิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (RMS)

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปกิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (RMS)

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (RMS) ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษณ์ จันทร์รอด และนายนัฐพล กล่ำคำ นักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (RMS) จากบริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูชั่น จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา คณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (RMS) สำหรับหน่วยงานและสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (RMS) โดยเน้นการนำไปใช้งานได้จริงต่อไป