วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ และครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ คนใหม่

วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ และครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ คนใหม่

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วย นายวิเชียร บุญลี อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และตัวแทนคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และนางจินตนา จินดาศรี ครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังถือโอกาสกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ ทั้ง ๔ แห่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติงานต่อไป