แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯ รับมอบแบตเตอรี่ไฮบริด รถยนต์ โตโยต้า Camry จำนวน ๒ แพ็ค

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วท.อุบลฯ รับมอบแบตเตอรี่ไฮบริด รถยนต์ โตโยต้า Camry จำนวน ๒ แพ็ค

วันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้ารับมอบแบตเตอรี่ไฮบริด รถยนต์ โตโยต้า Camry จำนวน ๒ แพ็ค ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อู่ช่างเชิด โตต้า เป็นผู้มอบวัสดุฝึกในครั้งนี้ โดยมีคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมรับมอบอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นวัสดุฝึกสำหรับนักเรียน นักศึกษา สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ต่อไป