พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค

พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายกตนนท์ นาทันหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นำคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้นำคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย