เลขาฯ สอศ. เปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ (แบบองค์การ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เลขาฯ สอศ. เปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ (แบบองค์การ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ (แบบองค์การ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายธนพล กัลยาประสิทธิ์ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ กล่าวรายงาน และมีนายยศพล เวณุโกเศศ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ในการนี้นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นางสาวนุชจานี กล้าลอด ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และนางสาวปัณณิกา อุ่นแพทย์ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง