พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ พิธีเปิดโครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนงานบริการยานยนต์ไฟฟ้าระดับกลาง และโครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบการและการทำงานของกำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ในการนี้ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี สถานประกอบการทั้ง ๗ แห่ง ได้แก่ ๑.บริษัท วี กรุ๊ป เอ็น ที จำกัด ๒.บริษัท ศรีเมืองยนต์อุบล จำกัด ๓.บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด ๔.บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด ๕.บริษัท EV – D อุบลราชธานี จำกัด ๖.Maxx Auto Chevrolet และ ๗.บริษัท สมยง คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง