วท.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการบันทึกข้อมูล (PA๓) ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการบันทึกข้อมูล (PA๓) ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบันทึกข้อมูล (PA3) ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายบัณฑิต เหลาทอง หัวหน้าศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การบันทึกข้อมูล (PA3) ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป