พิธีมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี