กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้ง ๔ จุด ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖