การฝึกอบรมหลักสูตรระบบเบรกลมรถยนต์อีซูซุ โดย ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การฝึกอบรมหลักสูตรระบบเบรกลมรถยนต์อีซูซุ โดย ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยแผนกวิชาเครื่องกล ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอีสานอุบล (ตังปัก) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระบบเบรกลมรถยนต์อีซูซุ ให้กับครู อาจารย์แผนกวิชาเครื่องกล ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๐พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิธีเปิดการฝึกอบรมจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตฯ อาคารเอนกประสงค์ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธี การฝึกอบรมในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะของครูสาขาวิชาช่างยนต์ ให้มีความรู้ ความชำนาญด้านระบบเบรกลมรถยนต์อีซูซุ เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ในปัจจุบันและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพได้