วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ ขอแสดงความยินดี กับคุณครู 20 ท่าน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ ขอแสดงความยินดี กับคุณครู 20 ท่าน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับคุณครู 20 ท่าน ที่ได้แสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ