วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญในด้านความมั่นคง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจต่อไป