แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ อันเนื่องมาจากอุทกภัย ปี ๒๕๖๕

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ อันเนื่องมาจากอุทกภัย ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายอุทัย ไชยวิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อซ่อมแซมสาธารณประโยชน์อันเนื่องมาจากอุทกภัย ปี ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ตำบลแจระแม ในพื้นที่ ๔ แห่ง ได้แก่ วัดบ้านคูเดื่อ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ ศาลากลางบ้านท่ากกแห่ และศาลปู่ตาบ้านท่าบ่อ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายมนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวตำบลแจระแม ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย ปี ๒๕๖๕ ต่อไป