วท.อุบลฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณะครู การจัดงานมุทิตาจิตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณะครู การจัดงานมุทิตาจิตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณะครู เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งการจัดงาน “เกษียณ เกษมสันต์ รักมั่น มุทิตา” แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป