เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวช. ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ทั้งนี้มีคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะระดับชาติ
#PRวทอุบลฯ