กิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้ทางธุรกิจ (Grooming Program for Micropreneur) ของธนาคาร

กิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้ทางธุรกิจ (Grooming Program for Micropreneur) ของธนาคาร

ด้วย ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้น (Grooming Program for Micropreneur)