วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ออกแนะแนวศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต่อไป