การประกวดผลงานทักษะสะเต็มศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับสถานศึกษา

การประกวดผลงานทักษะสะเต็มศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับสถานศึกษา

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผลงานทักษะสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะครู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ตลอดจนเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดตามบูทต่างๆ ก่อนเริ่มการประกวดอย่างเป็นทางการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคาร ๕ (ลานแผ่บารมี) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี