วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับเหรียญทองการแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับเหรียญทองการแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นายธีรภัทร ชมบุญ และนายธีรภัทร์ ดำวงศ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย โดยมี นายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และนายศตวรรษ วารินทร์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นครูผู้ควบคุม พร้อมตัวแทนคณะครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นทีมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งผลจากการประกวดปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับเหรียญทอง นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง