วท.อุบลฯ ร่วมประชุมโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมประชุมโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุม POC สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ดร.ทรงชัย ทองปาน เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการของศาลรัฐธรรมนูญ ต่อไป