ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563