วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชา ช่างยนต์

วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชา ช่างยนต์

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชา ช่างยนต์ โดยมีนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวพบปะผู้เข้าสอบ และมีนายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วยคณะครู กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพต่อไป