การประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ

การประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงเดช เสมอคำ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และนำสนทนาในเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ” ในการนี้ พลเอก อู้ด เบื้องบน กรรมาธิการการศึกษา พลอากาศเอก ชิดพล เกษมคุณ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา และคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมี นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นอกจากนี้มี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ” อีกด้วย