วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน ที่เกิดความเสียหายจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน ที่เกิดความเสียหายจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร

วันที่ ๘ พฤศจิกายน๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายณัฐวรรธน์ เกษกุล และนายเดชณรงค์ ดอกบัว ครู แผนกวิชาโยธา พร้อมด้วยนายศุภสิทธิ์ สายขุน นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาโยธา ออกสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน ที่เกิดความเสียหายจากอุทกภัย ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คำสั่งของ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ เขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อไป