รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 👉👉รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 👉👉รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
👉👉รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2566 (ในวัน เวลา ราชการ)
ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี