ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣
เรื่อง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
.
.
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยกำหนดสอบในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 นั้น บัดนี้ วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้