รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

*** ช่างยนต์ , ช่างกลโรงงาน , ช่างเชื่อมโลหะ , ช่างไฟฟ้า , ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม***

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>BRN3C2AF49FEC37_000176