ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนครและวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนครและวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะครู บุคลากรทางศึกษา เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากรและการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทการจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวยังส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่สังเกตการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพและบริบทจริงภายในวิทยาลัยฯ