บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าแนะแนว นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าแนะแนว นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้ารับฟังการแนะนำ และรับสมัครงาน ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยมี นายอิทธิวัฒน์ ชมอิ่ม เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์เซมิคอนดัคเตอร์ เป็นผู้แนะนำ และรับสมัครงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ ที่สนใจจะสมัครเข้าทำงานกับบริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไป