วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย
นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุนันท์ อินทร์งาม หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านไทย และบ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยน้ำดื่มจำนวน ๑๓๐ แพ็ค ผ้าห่ม ๖๐ ผืน เสื่อพับ ๖๐ ผืน มุ้ง ๖๐ หลัง และถุงยังชีพ ๖๐ ถุง ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวเป็นจำนวนมาก