คณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกภาพและแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และปวส.๒ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกภาพและแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และปวส.๒ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติร่วมบันทึกภาพและแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และปวส.๒ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายอุทัย ไชยวิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง