ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี