Advice ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และ การคัดแยกขยะ ภายในสถานศึกษา

Advice ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และ การคัดแยกขยะ ภายในสถานศึกษา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัด ได้มอบชุดถังขยะแยกประเภทในโครงการ “แอดไวซ์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ

ภายในสถานศึกษาทั่วประเทศ” ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและคณะครูร่วมรับมอบถังขยะดังกล่าว