โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร หัวหน้าครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ และนางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ นำกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางอัจฉรียา ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางเขมณัฏฐ์ ธรณี นักวิชาการศึกษาชำนาษการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฏหมายจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมทั้งทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต่อไปได้