วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร ครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และพี่เลี้ยงลูกเสือ นำนายหมู่กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรในกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นต่อไป