วันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ

วันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันศริสต์มาสและสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วย นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องเรียน ๒๒๗ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๒ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมต่างชาติ และเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาการ วิชาชีพ ต่อไป