ประกาศแจ้งการเข้ากิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้เข้ากิจกรรมหน้าเสาธงแบบ 100%

ประกาศแจ้งการเข้ากิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้เข้ากิจกรรมหน้าเสาธงแบบ 100%

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
แจ้งการเข้ากิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ให้เข้ากิจกรรมหน้าเสาธงแบบ 100% (18 สัปดาห์ ทุกระดับชั้น ทุกห้อง)