สอจ.อุบลฯ จัดงานมุทิตาจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ “ร้อยเรียงรัก สานสายใย จากใจ สอจ.อุบลราชธานี”

สอจ.อุบลฯ จัดงานมุทิตาจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ “ร้อยเรียงรัก สานสายใย จากใจ สอจ.อุบลราชธานี”

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “ร้อยเรียงรัก สานสายใย จากใจ สอจ.อุบลราชธานี” ดำเนินการโดย สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องแวร์ซาย ชั้น ๒ อรอุบลเวดดิ้งสตูดิโอ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในปีนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด ๑๖ ท่าน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธี การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้แสดงความรู้สึก และกล่าวอำลาราชการต่อคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมงานในครั้งนี้