สอจ.อุบลฯ จัดการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ฯลฯ

สอจ.อุบลฯ จัดการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ฯลฯ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ทั้ง ๙ แห่ง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน และมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมินอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป