สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมฝนการเปิดกลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมฝนการเปิดกลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ให้การต้อนรับนายปิยะ แสงทิพย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ณ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี